Kalendarz PIK

Kalendarz wydarzeń w Regionie AA Mazowsze

W związku ze stanem Pandemii wszystkie spotkania grup, intergrup i zespołów są zawieszone. Informacje o ew. spotkaniach online będę publikowane na bieżąco. Spotkania Rady Regionu odbywają się w trybie specjalnym co dwa tygodnie. Aby uczestniczyć w spotkaniu wypełnij formularz