Region AA Mazowsze

Region AA Mazowsze

Punkt Informacyjno Kontaktowy (PIK) 

Telefon: 22 616 05 68

03-946 Warszawa ul. Brazylijska 10 e-mail: 

Strona główna AA: aa.org.pl

Spis mitingów: spis.aa.org.pl

Literatura AA - sklep internetowy: sklep.aa.org.pl


INFOLINIA AA: 801 033 242 czynna codziennie w godz. 8:00-22:00 


Nr konta regionu: 

Biuro Służby Krajowej AA w Polsce

03 1500 1777 1217 7008 3472 0000 

z dopiskiem: Darowizna Region Mazowsze 

Anonimowi Alkoholicy są wspólnotą mężczyzn i kobiet, którzy dzielą się nawzajem doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązywać swój wspólny problem i pomagać innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu.

Jedynym warunkiem uczestnictwa we wspólnocie jest chęć zaprzestania picia. Nie ma w AA żadnych składek ani opłat, jesteśmy samowystarczalni poprzez własne dobrowolne datki.

Wspólnota AA nie jest związana z żadną sektą, wyznaniem, działalnością polityczną, organizacją lub instytucją, nie angażuje się w żadne publiczne polemiki, nie popiera ani nie zwalcza żadnych poglądów.

Naszym podstawowym celem jest trwać w trzeźwości i pomagać innym alkoholikom w jej osiągnięciu 

Pismo Anonimowych Alkoholików ZDRÓJ

Biuletyn Regionu AA Mazowsze MITYNG

http://mityng.net

Karta Konferencji Regionu AA Mazowsze

52 Konferencja Regionu AA Mazowsze