Region AA Mazowsze

Część spotkań Regionu, Intergrup i Zespołów może odbywać się online.
Szczegóły w komunikatach systemu Emitent. Aby uzyskać dostęp do systemu Emitent
skontaktuj się z Regionem.

Region AA Mazowsze

Punkt Informacyjno Kontaktowy (PIK)

Telefon: 22 616 05 68

03-946 Warszawa ul. Brazylijska 10 e-mail: mazowsze@aa.org.pl


Strona główna AA: aa24.pl/pl

Spis mityngów online: aa24.pl/pl/mityngi-on-line

Spis mitingów: spis.aa.org.pl

Literatura AA - sklep internetowy: sklep.aa.org.pl


INFOLINIA AA: 801 033 242 czynna codziennie w godz. 8:00-22:00


Nr konta regionu:

Biuro Służby Krajowej AA w Polsce

03 1500 1777 1217 7008 3472 0000

z dopiskiem: Darowizna Region Mazowsze

Anonimowi Alkoholicy są wspólnotą mężczyzn i kobiet, którzy dzielą się nawzajem doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązywać swój wspólny problem i pomagać innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu.

Jedynym warunkiem uczestnictwa we wspólnocie jest chęć zaprzestania picia. Nie ma w AA żadnych składek ani opłat, jesteśmy samowystarczalni poprzez własne dobrowolne datki.

Wspólnota AA nie jest związana z żadną sektą, wyznaniem, działalnością polityczną, organizacją lub instytucją, nie angażuje się w żadne publiczne polemiki, nie popiera ani nie zwalcza żadnych poglądów.

Naszym podstawowym celem jest trwać w trzeźwości i pomagać innym alkoholikom w jej osiągnięciu