Organizacja mitingów online

Organizacja Mitingów Online - podstawowe informacje

Po co

W związku ze stanem pandemii i brakiem możliwości organizacji tradycyjnych mitingów, oraz by wspomóc Grupy AA na swoim terenie Region AA Mazowsze wykupił dostęp do platformy Google Meet umożliwiający uproszczony sposób organizacji mitingów online/telefonicznych (do 250 osób) dostępnych bez instalowania dodatkowych programów i aplikacji.


Kto może skorzystać

Z pomocy Regionu mogą skorzystać wszystkie istniejące grupy AA zrzeszone w Intergrupach należących do Regionu AA Mazowsze.


Czy moja grupa tego potrzebuje

Jeżeli grupa liczy niewielu członków i na spotkaniach byłoby niewiele osób spotkania online można organizować za pośrednictwem innych darmowych narzędzi np.:


Jak zacząć

Skontaktuj się ze służebnymi swojej grupy. Wspólnie ustalcie czy chcecie spotykać się online. Jeżeli wspólnie podejmiecie taką decyzję, skontaktujcie się z Regionem AA Mazowsze za pośrednictwem tego formularza


Kto za to płaci

Koszty utrzymania platformy Google Meet ponosi Region AA Mazowsze. Koszt utrzymania konta dla jednej grupy wynosi około 22 złotych miesięcznie. Pamiętajmy jednak że Region nie ma własnych pieniędzy, utrzymuje się z dobrowolnych datków z grup i od indywidualnych alkoholików, do niedawna przekazywanych za pośrednictwem Intergrup w ramach 7 tradycji.


Jak wypełniać 7 tradycję

Poprzez wpłaty na subkonto regionu w BSK:

Biuro Służby Krajowej AA w Polsce: 03 1500 1777 1217 7008 3472 0000 z dopiskiem: Darowizna Region Mazowsze (od grupy: nazwa Grupy AA)